» Kluby współpracujące

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do rozpoczęcia szkoleń instruktorskich w systemie Israeli Krav Maga.

W chwili obecnej są trzy drogi zdobycia i utrzymania licencji instruktorskich.:

1. Staż asystencko-instruktorski – jest odbywany pod bezpośrednim nadzorem Szefa Szkolenia IKMA w Polsce – Krzysztofa Sawickiego, pierwszy rok treningowy jest wstępną kwalifikacją do stażu asystencko-instruktorskiego
2. Klub współpracujący – wyjaśnienie poniżej
3. Licencjonowany Instruktor – każdy instruktor po zdobyciu kwalifikacji instruktorskich może liczyć na opiekę i wsparcie merytoryczne, a także jest indywidualnie prowadzony przez Krzysztofa Sawickiego. Instruktorzy są zobowiązani do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych w sposób ciągły.

Kluby współpracujące są to kluby prowadzone przez instruktorów-stażystów, uczących walki wręcz i samoobrony na podstawie państwowych uprawnień instruktorskich wydanych przez UKFiT.

Instruktorzy współpracujący i kluby przez nich prowadzone nie posiadają oficjalnych akredytacji IKMA i uprawnień instruktorskich IKMA. Nie są to oficjalne sekcje IKMA, nie mogą używać nazwy Israeli Krav Maga i logo.

Instruktorzy prowadzący kluby współpracujące to osoby rozpoczynające edukację w systemie Israeli Krav Maga i przystępujące do stażu asystenckiego i instruktorskiego Israeli Krav Maga, w trakcie którego dobrowolnie poddają się weryfikacji nabytego poziomu dopuszczającego do egzaminu oraz akceptują zasady certyfikacji i regulaminu przystąpienia do współpracy z Centrum Szkolenia Israeli Krav Maga-Krzysztof Sawicki.

Instruktorzy, po zakończeniu wymaganych staży asystenckich i instruktorskich mogą zostać dopuszczeni do kursu instruktorskiego IKMA .

Instruktorzy klubów współpracujących są uczestnikami Programu Instruktorskiego w ramach umowy z Centrum Szkolenia Israeli Krav Maga-Krzysztof Sawicki.

Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich Israeli Krav Maga otrzymują status oficjalnych sekcji.