» Belts ranking

Pasy (jako oznaczenia stopni zaawansowania) są używane w Izraelu od 1978 roku tj. od momentu założenia Israeli Krav Maga Association do dnia dzisiejszego. Pasy w oryginalnym systemie Israeli Krav-Maga zostały wprowadzone przez twórcę sytemu Imi Lichtenfelda. Imi używał i nadawał pasy w systemie IKM do końca swego życia i zgodnie z jego wolą są używane nadal.

Zobacz oświadczenie twórcy systemu Imi’ego potwierdzone notarialnie dotyczące nadanych najwyższych pasów (6 DAN i wyżej), które Imi nadał uczniom szkolonym przez siebie. Imi Lichtenfeld nosił tytuł Grand Mastera i posiadał najwyższy 10 DAN jako twórca systemu. 10 DAN nie jest nadawany. Przyznaje się go automatycznie twórcy bądź oficjalnemu spadkobiercy systemu odpowiedzialnemu za dalszy rozwój. 01.01.1996r Imi Lichtenfeld nadał ostatni wysoki stopień mistrzowski w izraelskim systemie krav maga. Stopień ten otrzymał Haim Gidon. Z uwagi na wiele nieprawdziwych dokumentów i dyplomów jakimi posługują się różne organizacje krav maga, Imi Lichtenfeld w marcu 1996 r ostatecznie potwierdził w obecności NOTARIUSZA przyznane od 1978 r. najwyższe stopnie mistrzowskie na świecie. Dokument ten obejmował wszystkich instruktorów, także tych którzy od wielu lat już nie współpracowali z izraelską organizacją IKMA i robili własne interpretacje systemów krav maga w różnych organizacjach na świecie. Zobacz film, na którym Imi Lichtenfeld twórca IKM, nadaje 8 DAN Haimowi Gidonowi zapowiadając nadanie wkrótce 9 i 10 DANA jako swojemu następcy. Najwyższy stopień (10 DAN) i tytuł Grand Master nosi zawsze tylko jedyna osoba na świecie w danym systemie, która jest oficjalnym spadkobiercą i kontynuatorem rozwoju danego systemu walki. Obecnie najwyższy stopień mistrzowski na świecie (10 DAN) posiada Grand Master Haim Gidon, prezydent Israeli Krav Maga Association z siedzibą w Izraelu. Haim Gidon jest wybranym przez Imi’ego następcą i sukcesorem systemu Israeli Krav-Maga. Wiele organizacji utrzymuje i propaguje wygodną dla nich tezę ( z oczywistych względów), że Imi Lichtenfeld nie wybrał swojego następcy. Jest to oczywiście nieprawdą. W 1991 r Imi Lichtenfeld wyznaczył Haima Gidona jako osobę odpowiedzialną za szkolenie i weryfikację wiedzy wszystkich instruktorów i czarnych pasów IKMA, a w 1994 roku Imi wyznacza Haima Gidona jako swojego następcę. Zobacz oświadczenie Imi’ego, iż Haim Gidon powinien nadzorować i być obecny przy wszystkich nadaniach pasów począwszy od brązowego do najwyższych mistrzowskich Było to przyczyną odejścia kilku instruktorów, jeszcze za życia Wielkiego Mistrza, którzy nie zgodzili się z decyzją Imi’ego z powodów ambicjonalnych. Instruktorzy Ci założyli własne organizacje i utracili całkowicie kontakt ze szkołą izraelską, ucząc własnych interpretacji systemu, koncentrując się głównie na nauce samoobrony wg starych programów IKMA z lat 70-tych. Tym samym instruktorzy ci z powodu braku możliwości weryfikacji posiadanych umiejętności i dalszego rozwoju utracili ważność dokumentów wydanych przez IKMA. Rok 1994 jest przełomowy dla Izraelskiej Krav Maga. Imi po odejściu (nielojalnych) instruktorów wyznacza nowe kierunki rozwoju systemu, które nadzoruje do swojej śmierci, a jako swojego kontynuatora w tych pracach wybiera Haima Gidona, który w tym momencie jest prezydentem IKMA i żyjącą legendą w Izraelu. Nominacja Haima jest uwieczniona na zapisie video w obecności studentów, instruktorów i czarnych pasów IKMA. Obejrzyj materiał video na którym Imi nadaje 8 DAN Haimowi Gidonowi na ceremoni Israeli Krav Maga Association i określa go swoim następcą zapowiadając nadanie mu wkrótce 9. i 10. DAN. Kolor pasa we współczesnym programie szkolenia Israeli Krav-Maga odzwierciedla poziom wyszkolenia oraz przyswojenia unikalnej techniki RETZEF-u charekterystycznej metody treningowej dla Israeli Krav-Maga (Imi System) oraz materiału szkoleniowego objętego egzaminem. Na każdym poziomie zaawansowania w IKMA sprawdzana jest umiejętność i biegłość w walce. Niezależnie od tego pasy są nadawane za wygrane walki w formie szczególnego wyróżnienia. Pasy są przyznawane po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez profesjonalnie wyszkolonych egzaminatorów IKMA tzw. “IKMA trained professional examiners”. W Polsce osobą uprawnioną do przeprowadzania egzaminów jest Krzysztof Sawicki.
Egzaminy w Polsce odbywają się regularnie a nierzadko prowadzą je również nasi goście z Izraela (IKMA-Israel).
W przypadku bardzo dobrego przygotowania kursanta istnieje możliwość promocji na więcej niż jeden poziom szkoleniowy.

Stopnie uczniowskie:

  • white belt – biały pas (1-3)
  • yellow belt – żółty pas (1-3)
  • orange belt – pomarańczowy pas (1-3)
  • green belt – zielony pas (1-3)
  • blue belt – niebieski pas (1-3)
  • brown belt – brązowy pas (1-3)

Stopnie mistrzowskie:

  • (dan 1-5) black belt – czarny pas
  • (dan 6-7) white-red – biało-czerwony pas
  • (dan 8 ) red – czerwony pas

Bardzo trudno uzyskać jest i utrzymać oficjalną rekomendację najsłynniejszej izraelskiej szkoły krav maga (IKMA), ze względu na bardzo wysokie wymagania merytoryczne oraz ciągłą ich weryfikację. Wykaz szkół rekomendowanych przez IKMA znajduje się tutaj Na całym świecie jest wiele nieautoryzowanych szkół nauczających krav maga. Israeli Krav Maga Association (jedyna organizacja zarejestrowana przez rząd Izraela) oficjalnie autoryzuje jedynie trzech instruktorów spoza Izraela. Zobacz dokument rządu Izraela uznający Israeli Krav Maga, Imi’s system, IKMA jako oficjalny system walki i samoobrony Krzysztof Sawicki jest jednym z trzech instruktorów na świecie i jedynym w Polsce uprawnionym do używania symbolu i nazwy systemu Israeli Krav Maga w celu nauczania i promowania izraelskiej walki wręcz i samoobrony w Polsce. Krzysztof Sawicki w dowód uznania prezentowanych technik i metod walki podczas egzaminu na czarny pas uzyskał tytuł “official representative Israeli Krav Maga” (oryginalnego izraelskiego systemu walki wręcz i samoobrony) i w chwili obecnej posiada najwyższy izraelski stopień mistrzowski w Polsce. Zobacz referencje na oficjalne reprezentowanie systemu Israeli Krav-Maga Egzaminy na czarny pas odbywają się wyłącznie w Izraelu. Prestiż egzaminu jest bardzo duży o czym może świadczyć fakt, że egzamin na czarny pas od 1978 roku zaliczyło tylko kilkanaście osób na całym świecie (z poza Izraela). W Polsce egzamin ten zadał jedynie Krzysztof Sawicki.