» Imi Lichtenfeld

Imi Lichtenfeld twórca Israeli Krav Maga – Imi System i założyciel IKMA

Założyciel Israeli Krav Maga, Imi Lichtenfeld urodził się w Budapeszcie 25 maja 1910 r. w rodzinie żydowskiej. Imi spędził swoją młodość w Bratysławie (Presburg). Treningi rozpoczął gdy miał 10 lat.

Imi wywalczył tytuły mistrzowskie w boksie oraz był ekspertem w judo i ju-jutsu. Przed wybuchem II Wojny Światowej był przywódcą nieformalnej grupy składającej się z zapaśników, bokserów i ciężarowców, która w przedwojennej Bratysławie stoczyła wiele krwawych starć ulicznych z faszystowskimi grupami w obronie dzielnicy żydowskiej. Wyemigrował do Palestyny, by walczyć na wielu frontach.

W 1942 r., Imi dołączył do organizacji „PALMAH” jako instruktor walki wręcz, po czym przyłączył się do organizacji „HAGANA”, która była zalążkiem armii izraelskiej.

Walki w przedwojennej Bratysławie…

Główny szkoleniowiec IDF

Z początkiem istnienia Państwa Izrael w 1948 r., Imi kontynuował swoją służbę oraz pracę nad rozwojem koncepcji systemu w Izraelskich Siłach Obronnych (Israel Defense Forces – IDF) i nosił tytuł „głównego instruktora Krav Maga i trenera przystosowania do walki”. W 1964 r. Imi opuścił IDF, kontynuując pracę ze służbami bezpieczeństwa Państwa Izrael.

Rozwój systemu

W 1964 r., Imi rozpoczął standaryzację doktryny Israeli Krav Maga, aby dostosować ją także dla ludności cywilnej w Izraelu. Imi skoncentrował się na dostosowaniu swojego systemu tak, by umożliwiać zarówno zawodowym agencjom bezpieczeństwa jak i zwykłym obywatelom – mężczyznom, kobietom oraz dzieciom – korzystanie z rozwiązań zmierzających do uniknięcia lub szybkiego zakończenia niebezpiecznych sytuacji.
Na podstawie obszernego doświadczenia wyniesionego z wielu stoczonych walk w przedwojennej Europie, a potem na Bliskm Wschodzie, Imi rozwinął system, który był użyteczny na ulicy, unikalny, skuteczny, a zarazem prosty w nauce dla żołnierzy jak i zwykłych obywateli oraz .

System oficjalnie został uznany przez Ministerstwo Edukacji oraz Instytut Wingate, autorytet sportowy w Izraelu. Pierwszy kurs walki realnej, nieopierającej się na zasadach konkurencji sportowej, odbył się w 1970 roku.

Imi zakłada swoją szkołę walki – Israeli Krav Maga Association w 1978 r.

W 1978 r. Imi Lichtenfeld (hebr.: Imi Sde-Or 1910-1998) i kilku jego uczniów, wśród nich Haim Gidon, założyli w Izraelu Izraelskie Stowarzyszenie Krav Maga (Israeli Krav Maga Association – IKMA) jako organizację non-profit, aby promować Krav Maga na całym świecie. Głównymi celami tej organizacji było:

  1. Utrzymanie systemu Krav Maga w ramach zasad i wytycznych Imi’ego.
  2. Zjednoczenie osób ćwiczących Krav Maga w jednej organizacji oraz ustalenie uporządkowanego systemu poziomów zaawansowania dla ćwiczących.
  3. Ustanowienie Stowarzyszenia IKMA Głównym Autorytetem Krav Maga oraz stworzenie uporządkowanego systemu do kwalifikacji kompetentnych instruktorów.
  4. Rozpowszechnianie Krav Maga na całym świecie.

Israeli Krav Maga Asociation (IKMA) było naturalną konsekwencją wyjątkowej determinacji Imi’ego do stworzenia, udoskonalania i unowocześniania skutecznej metody ochrony i obrony życia oraz szybkiego i skutecznego rozwiązywania niebezpiecznych sytuacji w walce .

W ramach Israeli Krav Maga Association, Imi rozwinął i ulepszał system, aby dostosować go do współczesnych zagrożeń, wypływających ze specyficznej sytuacji i potrzeby izraelskiego społeczeństwa. W wyniku tych prac stworzono system Israeli Krav Maga (potocznie zwany krav-maga) z jego specyficznymi i unikalnymi rozwiązaniami w niebezpiecznych sytuacjach.

Podczas swojej kadencji jako Prezydent IKMA, Imi uczył wielu trenerów i instruktorów. Pracował nieustannie rozpowszechniając system w Izraelu i na całym świecie, uzyskując międzynarodowe uznanie skuteczności systemu oraz swojej szkoły – Israeli Krav Maga Association.

System w latach 90-tych

Ciągły rozwój i udoskonalanie izraelskiego sytemu Krav-Maga przybrało na sile w latach 90-tych.
W połowie lat 90-tych Imi Lichtenfeld wyznaczył nowe kierunki rozwoju Izraelskiej Krav-Maga, modyfikując tym samym program szkolenia w systemie i otwierając nowy etap rozwoju Israeli Krav-Maga. Jednocześnie wyznaczył na swojego następcę Haima Gidona – przyszłego Grand Mastera systemu Israeli Krav-Maga. (zobacz film i dokumenty)

Zobacz również rys historyczny organizacji krav maga na świecie nie powiązanych z IKMA (Kliknij)

Grand Master Imi Lichtenfeld, zmarł w styczniu 1998 r. w wieku 88 lat w Izraelu (Netanya), w tym samym miejscu, gdzie dwadzieścia lat wcześniej założył Israeli Krav Maga Association. Do końca swego życia był aktywnie zaangażowany w rozwój systemu. Na swego następcę już w 1994 r wyznaczył Haim Gidona. Grand Master Haim Gidon zgodnie z wolą Wielkiego Mistrza jest sukcesorem systemu i jest odpowiedzialny za rozwój oraz nadzorowanie systemu w Izraelu i na świecie.

System Israeli Krav Maga jest obecnie stosowany przez służby bezpieczeństwa w Izraelu oraz w wielu jednostkach specjalnych na całym świecie.