» Inne organizacje

Rys historyczny organizacji krav maga na świecie

Poniżej jest przedstawiona historia organizacji krav maga które nie mają żadnego powiązania z Israeli Krav Maga Association (IKMA):

  1. Eli Avikzar i Avi Sidon odeszli od IKMA w 1987 r. Założyli własną organizację pod nazwą KAMI (Krav Magen). Eli zmarł w 2004 r. i Avi przejął dowodzenie nad organizacją.
  2. Haim Zut odszedł od IKMA w 1994 r. by założyć KAPAP lub International Krav Maga Association.
  3. Eyal Yanilov odszedł od IKMA w 1994 roku. 24-go października 1995 r. Eyal oraz inni instruktorzy poprosili o pozwolenie, aby założyć własną organizacje – IKMF lub International Krav Maga Federation – stosując ich własne materiały szkoleniowe. Założyciele IKMF to: Eyal Yanilov, Eli Ben Ami, Gabi Noah, Micki Asulim, Zev Cohen oraz Shachar Klarfeld. W 1995 r. stworzyli oni własne dyplomy, rankingi oraz materiały marketingowe. Eyal sam sie nominował chief instructor IKMF. Jeden z dyplomów IKMF był przyznany Darren Levine w 1997 r. i podpisany przez Eyal’a. Dyplom nie ma żadnego powiązania z IKMA. Darren zerwał wszystkie więzi z IKMA. Haim Gidon, współzałożyciel IKMA, oraz jego studenci kontynuowali bliską współpracę z Imim. Razem, Imi i Haim, współpracowali nad rozwojem IKMA i mateiałami szkoleniowymi. Imi aprobował udoskonalenia i nowe techniki Haim’a. Od 1994 aż po śmierć Imi’ego w 1998 Imi czynnie uczestniczył w działaniach IKMA dowodzonej przez Haima Gidona. Życzenia Imi’ego odnośnie seniorskich pasów zostały jasno zapisane w dokumencie z 1996 roku (zobacz dział: Oficjalne Dokumenty).
  4. Richard Douieb odszedł od IKMA jako 5 dan i założył własną organizację w 1997 roku.
  5. Istnieją inne organizacje powołujące się na powiązania z IKMA, ktore nie są związane z IKMA.
  6. Jedyną organizacją obecnie uznawaną przez rząd Izraela jest IKMA. Symbol IKMA is uznany przez Izraelskie Ministerstwo Znaków Handlowych.

01.01.1996r Imi Lichtenfeld nadał ostatni wysoki stopień mistrzowski w izraelskim systemie krav maga. Stopień ten otrzymał Haim Gidon. Z uwagi na wiele nieprawdziwych dokumentów i dyplomów jakimi posługują się różne organizacje krav maga, Imi Lichtenfeld w marcu 1996 ostatecznie potwierdził w obecności notariusza przyznane od 1978 najwyższe stopnie mistrzowskie na świecie. Dokument ten obejmował wszystkich instruktorów, także tych którzy od wielu lat już nie współpracowali z izraelską organizacją IKMA i robili własne interpretacje systemów krav maga w różnych organizacjach na świecie. Tym samym instruktorzy ci z powodu braku możliwości weryfikacji posiadanych umiejętności i dalszego rozwoju utracili ważność dokumentów wydanych przez IKMA.

Zobacz oświadczenie twórcy systemu Imi’ego potwierdzone notarialnie dotyczące nadanych najwyższych pasów (6 DAN i wyżej), które Imi nadał uczniom szkolonym przez siebie.