» Israeli Krav Maga

System Israeli Krav-Maga

Israeli Krav-Maga to izraelski, nowoczesny system realnej samoobrony i walki wręcz.

Israeli Krav-Maga jest oficjalnie używana przez Izraelskie Siły Obronne (IDF, T’sahal), izraelski wywiad, służby bezpieczeństwa oraz Policję Izraelską i Straż Graniczną.

Israeli Krav Maga to system walki stworzony i uczony przez izraelską szkołę walki IKMA założoną przez twórcę systemu Imiego Lichtenfelda i jego sukcesora Haima Gidona. Jest to kompletny system zawierający naukę bardzo skutecznej samoobrony, walkę nożem, walkę pałką, taktykę strzelecką, walkę wręcz, combat, techniki interwencji, Retzef, ground wrestling, walkę w parterze i klinczu .

System był tworzony i rozwijany z myślą, by w jak najkrótszym czasie dać możliwie maksymalny efekt szkoleniowy.

Imi Lichtenfeld początkowo tworzył system w armii izraelskiej, a następnie założył swoją szkołę walki wręcz i samoobrony Israeli Krav Maga Association, w której system jest rozwijany do dnia dzisiejszego.

W chwili obecnej osobą odpowiedzialną za rozwój systemu jest prawowity następca Imi’ego Haim Gidon – Prezydent IKMA – organizacji powołanej w Izraelu do rozwoju systemu. (zobacz dokumenty i film)

Israeli Krav Maga jest uznana przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji jako wiodąca metoda samoobrony i walki.

Co oznacza nazwa?

Nazwa krav maga wywodzi się z dwóch starożytnych wyrazów hebrajskich, „krav” – tłumaczony jako „walka” oraz „maga” – tłumaczony jako „kontakt”, razem znaczą w języku hebrajskim walka wręcz lub walka w bezpośrednim kontakcie. Natomiast „izraelska walka wręcz” czyli Izraelska Krav-Maga (Israeli Krav-Maga) jest nazwą oficjalnie używaną przez Izraelskie Siły Obronne (IDF, T’sahal), izraelski wywiad, w służbach bezpieczeństwa oraz Policji Izraelskiej i Straży Granicznej.

Israeli Krav-Maga to system izraelskiej walki wręcz uczonej przez Israeli Krav Maga Association w Izraelu.

Kto stworzył i rozwinął system?

Israeli Krav Maga Association (IKMA,1978r) jest oryginalną izraelską organizacją krav maga, uznaną i rekomendowaną przez rząd Izraela. Jest to pierwsza i jedyna organizacja krav maga na świecie, założona przez Imi Lichtenfelda i zarejestrowana w Izraelu.

Imi Lichtenfeld twórca Israeli Krav-Maga i założyciel IKMA – najsłynniejszej i największej szkoły krav maga w Izraelu – jako kontynuatora i następcę wybrał swego najlepszego studenta Haima Gidona. Grandmaster Haim Gidon, obecnie Prezydent IKMA i sukcesor systemu, posiada najwyższy stopień mistrzowski na świecie i jako następca Imi Lichtenfelda nadal rozwija i unowocześnia system. (informacje źródłowe.: www.kravmagaisraeli.com)

Koncepcja systemu

System Israeli Krav-Maga stworzył i rozwinął Słowak, Imi Lichtenfeld, pod koniec lat trzydziestych, aby chronić społeczeństwo żydowskie, przed nasilającą się przemocą antysemicką w przedwojennej Bratysławie. System był rozwijany w bezwzględnych, brutalnych warunkach wojny, początkowo w Europie, potem na Bliskim Wschodzie.

Ogrom doświadczeń wyniesionych z krwawych ulicznych bójek oraz działań wojennych, a także doświadczeń sportowych (Imi był mistrzem w boksie i zapasach, a także uprawiał judo i jujitsu), ustanawił podwaliny pod założenie najsłynniejszej izraelskiej szkoły krav maga – Israeli Krav Maga Association (IKMA). Imi twórca IKMA – całe swoje życie poświęcił rozwojowi Izraelskiej Krav Maga.

Podczas rozwijania systemu, główną myślą Imi’ego było przetrwanie w każdej sytuacji.

Izraelska Krav-Maga jest oparta o naturalne, instynktowne odruchy obronne. Świadomość problematyki zagrożenia, odpowiednie przygotowanie psychiczne oraz swoisty, izraelski trening psychomentalny są integralną częścią treningu.

Ideą Israeli Krav-Maga jest to, by nigdy nie robić więcej niż to konieczne, nie mniej jednak reagować natychmiast i bez zbędnych ruchów, a także z maksymalną siłą. W działaniach najważniejsza jest szybkość, instynktowne reakcje, wzmacniane o uderzania we wrażliwe miejsca ludzkiego ciała. Israeli Krav-Maga jest systemem dynamicznym i rozwija się w zależności od sytuacji zagrożenia i okoliczności, w jakich się znajdujemy. Osoby trenujące podejmują działanie, które jest najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Israeli Krav Maga uczy myśleć i podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie.

Trenujemy tak, aby w razie potrzeby bronić i atakować z maksymalną szybkością i siłą.

System Israeli Krav Maga a starcie uliczne….

System został przetestowany w walce i dowiódł skuteczności na ulicy.

Najważniejszy jest fakt, że Israeli Krav-Maga przygotowuje na brak zasad w starciu ulicznym. Jeśli sytuacja jest bardzo groźna uczymy, by osoba broniąca się zrobiła wszystko co konieczne, aby przerwać zagrożenie-atak, z którym się spotyka. Uczymy jak używać podręcznych przedmiotów jako narzędzia do obrony bądź ataku. Uczymy jak użyć własnego ciała w sposób maksymalny i bez żadnych ograniczeń, w celu odparcia ataku. Może to oznaczać konieczność wyprowadzenia wielu uderzeń w witalne części ciała. Ze względu na te zasady, Israeli Krav-Maga to system realnej walki i samoobrony ulicznej. Osoba trenująca natychmiast docenia prostotę oraz uniwersalność w zastosowaniu. System Israeli Krav-Maga używa koncepcji „retzef”, po hebrajsku znaczącej „ciągły ruch” w celu zakończenia obrony.

Prosty, szybki, skuteczny…

Israeli Krav-Maga używa tych samych zasad, m.in.: PROSTOTY, SZYBKOŚCI i EFEKTYWNOŚCI, od najprostszych do najbardziej zaawansowanych technik walki. Israeli Krav-Maga jest renomowana na całym świecie ze względu na swoje techniki rozbrojeniowe. System uwzględnia również techniki obezwładniające, począwszy od łagodnych po bardzo agresywne rozwiązania techniczne kontroli agresora.

Imi przystosował także system Israeli Krav-Maga dla ludności cywilnej, tak by mogły go trenować osoby o różnym wzroście i wadze, oraz z różnymi umiejętnościami fizycznymi i w każdym wieku. Israeli Krav-Maga została opracowana tak, aby w krótkim czasie żołnierze mogli przyswoić biegle taktykę walki wręcz. Dokładnie te same założenia odnoszą się do jej cywilnego zastosowania.

By otrzymać więcej informacji na temat Israeli Krav-Maga oraz jego założyciela, Imi Lichtenfelda, w języku angielskim lub hebrajskim, wejdź na stronę: www.kravmagaisraeli.com i kliknij „Founder” (Założyciel).

Rozwój systemu…

Wielu instruktorów “przewinęło” się przez szkołę Imi’ego (IKMA), a następnie wielokrotnie z przyczyn ambicjonalnych, zakładało własne szkoły i organizacje tracąc całkowicie kontakt z IKMA, a następnie ucząc własnych interpretacji systemu.

Ciągły rozwój i udoskonalanie izraelskiego sytemu Krav-Maga przybrało na sile w latach 90-tych.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Imi Lichtenfeld wyznaczył nowe kierunki rozwoju Izraelskiej Krav-Maga, modyfikując tym samym program szkolenia w systemie i otwierając nowy etap rozwoju Israeli Krav-Maga, jednocześnie wyznaczając swojego następcę Haima Gidona – przyszłego Grand Mastera systemu Israeli Krav-Maga.

Zobacz film: 1990’s . Dan 8 is granted to Mr. Haim Gidon by the IKM creator Mr. Imi Lichtenfeld in a ceremony at the dojo. Imi is recorded as saying: “…Dan 8 for the time being, soon there will be 9 and 10 “. -press to view video

Nie wszyscy zaakceptowali decyzję Grand Mastera Imi Lichtenfelda, jego autorytet i geniusz w podejmowaniu kluczowych decyzji w rozwoju systemu. Wiele organizacji zaczęło powstawać i odłączać się od IKMA jeszcze za życia Mistrza, tworząc swoje własne federacje niepowiązane z IKMA, jednocześnie tracąc swoje wszystkie przywileje i licencje, tj. możliwość używania oryginalnego logo IKMA etc.

Poza wyznaczonymi kierunkami rozwoju znalazło się szereg organizacji krav maga na świecie (m.in.: K.A.M.I. 1987, IKMF 1994, EFKM 1997 i wiele innych). Organizacje te powstały bądź odłączyły się samoistnie od IKMA, odcinając się w zupełności od źródeł izraelskich. W chwili obecnej uczą własnej interpretacji systemu, generalnie opartego na starym programie IKMA z końca lat 70-tych – głównie samoobrony.

Zobacz również rys historyczny organizacji krav maga na świecie niepowiązanych z IKMA (Kliknij)

Z tego też powodu najbardziej popularną wersją krav maga uczoną na świecie jest właśnie „samoobrona krav maga”. Do tej formy różne organizacje na świecie sprowadziły obraz systemu i program szkolenia. Zaznacza to bardzo dużą różnicę między współczesnym systemem izraelskiej walki wręcz uczonej w Izraelu (systemem Israeli Krav Maga) stworzonym przez Imi’ego i nadal rozwijanym w IKMA, a pozostałymi systemami uczonymi w różnych organizacjach na świecie używającymi nazwy “krav maga”.

Imi, aż do swojej śmierci czynnie brał udział w rozwoju i nadzorowaniu prac nad systemem, które były przeprowadzane w Izraelskim Stowarzyszeniu Krav Maga (IKMA- izraelskiej szkole krav maga założonej przez Imi Lichtenfelda). W ostatnich latach swego życia, jako swojego następcę Imi wybrał Haima Gidona, swojego najbliższego studenta od 28 lat.

Haim Gidon jako oficjalny kontynuator myśli Mistrza i sukcesor Israeli Krav-Maga, kontynuuje rozwój systemu przy współpracy zespołu zaawansowanych instruktorów wysokich stopni mistrzowskich Izraelskiej Krav-Maga, z których wielu jest szkoleniowcami jednostek specjalnych wojska, policji i izraelskiego wywiadu, nadając pełny i współczesny wyraz wszechstronnego izraelskiego systemu walki wręcz i samoobrony Israeli Krav-Maga

Więcej informacji uzyskasz w języku angielskim i hebrajskim na oficjalnej stronie IKMA – www.kravmagaisraeli.com.