» Krzysztof Sawicki

KRZYSZTOF SAWICKI ISRAELI KRAV MAGA OFFICIAL REPRESENTATIVE

Krzysztof Sawicki – the highest ranking Certified Black Belt Instructor in Europe
by the Israeli Krav Maga Association – Gidon System (Israel)
Israeli Black Belt 3 DAN (ISRAEL 2014) by Grand Master Haim Gidon.
Founder and creator of the Israeli Krav Maga Academy.
Technical Director IKMA-Poland and Chief Instructor Israeli Krav Maga training in Poland.
Official representative of the Israeli Krav Maga Association – Israel.

Krzysztof Sawicki is a Certified Black Belt Instructor in Israel.
Krzysztof Sawicki is a Certified Military Close-Combat Instructor (Army Combat School, Sweden).
Krzysztof Sawicki is a training officer of the Polish Special Forces

KRZYSZTOF SAWICKI – OFICJALNY REPREZENTANT ISRAELI KRAV MAGA
– szkoleniowiec i konsultant ds. walki w bliskim kontakcie w jednostkach specjalnych i antyterrorystycznych
– specjalista w zakresie CQC – Close Quarters Combat
– Krav Maga Black Belt Instructor Certified in Israel (2005 – 1 DAN, 2010 – 2 DAN, 2014 – 3 DAN)
– Certified Military Close-Combat Instructor (Army Combat School, Sweden)
– najwyższy izraelski stopień mistrzowski krav maga w Polsce
– Szef Szkolenia w Polsce – oficjalny reprezentant Israeli Krav Maga Association – Israel

– ekspert ds. bezpieczeństwa osobistego
– pierwszy Polak, który zdobył Czarny Pas Krav Maga w Izraelu – certyfikowany przez IKMA-Israel – najwyższy autorytet w tej dziedzinie na świecie
– prekursor krav maga w Polsce,
– Trener Polskiej Kadry Instruktorskiej Israeli Krav Maga – w chwili obecnej prowadzi szkolenia dla czarnych pasów, zaawansowanych instruktorów a także kandydatów na instruktorów
– twórca wielu autorskich programów treningowych i szkoleniowych dla Sił Specjlanych Wojska, BOR, ABW, SG, ŻW, szkół wyższych oraz ośrodków szkoleniowych wojska i policji
– pierwszy i jedyny Polak, który odbył kompletne zaawansowane szkolenie instruktorskie krav maga w Izraelu i uzyskał stopień mistrzowski
autoryzowany przez rdzenną izraelską organizację założoną przez twórcę systemu Imi Lichtenfelda – Israeli Krav Maga Association – Israel (najsłynniejszą szkołę walki i samoobrony w Izraelu)
– twórca Wojskowego Systemu Walki Nożem opracowanego dla Sił Specjalnych
– twórca Wojskowego Programu walki w bliskim kontakcie dla Sił Specjalnych

– stale poszukuje nowych rozwiązań i podnosi swoje kwalifikacje instruktorskie w różnych zakątkach świata


oficjalne dokumenty / official documents

Krzysztof Sawicki jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie ma prawo nosić czarny pas nadany przez IKMA w osobie Grand Mastera Haima Gidona. Od 1978 roku egzamin na czarny pas pomyślnie zdało zaledwie kilkanaście osób spoza Izraela (o dopuszczeniu do egzaminu na czarny pas decyduje Professional Committee IKMA i egzaminy tej rangi mogą odbywać się tylko w Centrum Szkolenia IKMA w Netanii w Izraelu).

Za najwyższą jakość prezentowanych technik oraz taktyk walki Krzysztof Sawicki został wyróżniony w Izraelu tytułem official representative of the Israeli Krav Maga Association.

Krzysztof Sawicki posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sztukach i sportach walki. Brał udział w wielu specjalistycznych szkoleniach na całym świecie. Oficer, szkoleniowiec, konsultant, instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, ekspert w zakresie bezpieczeństwa osobistego. Autor wielu programów szkoleniowych dla Sił Specjalnych.

Umiejętności zdobyte pod opieką samego Grand Mastera Haima Gidona – Prezydenta Israeli Krav Maga Association, Krzysztof Sawicki wykorzystuje nauczając w Polsce i za granicą systemu Israeli Krav Maga (m.in w USA, Izraelu, UK, Brazylii, Rosji, Hiszpanii, Niemczech, Litwie). Szczególne zaangażowanie z jego strony jest widoczne w zakresie szkolenia kadry instruktorskiej IKMA Polska, która regularnie wraz z Krzysztofem Sawickim wyjeżdża na intensywne i wieloetapowe szkolenia do Izraela.

Krzysztof Sawicki jest tytułowany mianem eksperta w zakresie walki wręcz, samoobrony oraz taktyki strzeleckiej w bliskim kontakcie. Uczestniczy w serii szkoleń SWAT – Israeli Tactical Shooting Immediate Rapid Deployment & Counter-Terror Engagement prowadzonych przez najlepszych specjalistów na świecie w dziedzinie działania antyterrorystycznego. Współpracuje jako szkoleniowiec w jednostkach specjalnych wojska, policji i straży granicznej. Prowadzi kursy i współtworzy programy szkoleniowe dla szkół wyższych oraz ośrodków szkoleniowych wojska i policji (m.in. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Ośrodki Szkolenia Policji, służby ochrony banków m.in.Straż Bankowa NBP i inne).

Krzysztof Sawicki posiada najwyższy izraelski stopień mistrzowski krav maga w Polsce.