» Certyfikacja

IKMA jest organizacją „non profit” zarejestrowaną w Izraelu, której głównym celem jest rozpowszechnianie systemu Israeli Krav Maga w Izraelu i na całym świecie w jego oryginalnej, pełnej i nowoczesnej wersji.

Israeli Krav Maga Association (IKMA), jest najdłużej działającą organizacją na świecie, założoną w 1978 roku przez Imi Lichtenfelda – twórcę Israeli Krav Maga, nowoczesnego systemu samoobrony i walki w bliskim kontakcie.
Grand Master Haim Gidon jest prawowitym prezydentem IKMA, oficjalnym sukcesorem i wybranym następcą Imiego, odpowiedzialnym za rozwój systemu.

Organizacja posługuje się zarejestrowanym, oryginalnym logo IKMA.

  1. Certyfikacje instruktorskie
  2. Certyfikacja w Polsce
  3. Aktualny wykaz instruktorów uprawnionych do prowadzenia szkoleń Israeli Krav Maga

1. Certyfikacje instruktorskie

Gwarancją jakości szkoleń IKMA są profesjonalni instruktorzy dobrowolnie poddający się okresowej weryfikacji posiadanych umiejętności. Proces kształcenia instruktorów IKMA jest ciągły. W Polsce opiekę i nadzór szkoleniowo-merytoryczny nad instruktorami IKMA sprawuje Krzysztof Sawicki – szef szkolenia i oficjalny reprezentant IKMA. Instruktorzy zobligowani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, uaktualniania posiadanej wiedzy oraz rozwijania umiejętności technicznych i pedagogicznych w ramach szkoleń instruktorskich IKMA przeprowadzanych w Izraelu i Polsce.

Instruktorzy posiadają potwierdzenie posiadanej wiedzy, kwalifikacji, umiejętności poprzez aktualne licencje instruktorskie oraz certyfikaty potwierdzające zakres kompetencji szkoleniowych instruktora (posiadany pas IKMA – czyli stopień szkoleniowy zaawansowania instruktora – od zielonego pasa do wysokich stopni mistrzowskich).

Powyższe uprawnienia posiadają oryginalny symbol Israeli Krav Maga Association i są zarejestrowane w Izraelu. Symbol uwiarygodnia wiedzę i jakość otrzymaną przez adresata. Certyfikat poświadczający stopień szkoleniowy podpisany jest przez instruktora, szefa wyszkolenia, a także przez Prezydenta Israeli Krav Maga Association Grandmastera Haima Gidona.
Osoby bez aktualnych licencji instruktorskich nie mogą nauczać Israeli Krav Maga.
Wyłącznie instruktorzy posiadający aktualne licencje instruktorskie są uprawnieni do prowadzenia szkoleń Israeli Krav Maga.
Kompletna lista osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń Israeli Krav Maga znajduje się na oficjalnej stronie IKMA – wykaz instruktorów.
Wszystkich dodatkowych informacji udziela Krzysztof Sawicki – szef szkolenia, oficjalny reprezentant IKMA.

Informujemy, iż profesjonalne wymagania dla instruktorów IKMA zarówno w procesie przyznawania licencji jak i jej utrzymania (co wiąże się z aktywnym uczestnictwem w szkoleniach IKMA) gwarantuje najwyższą jakość szkolenia otrzymywaną przez adresata.

2. Certyfikacja w Polsce

Wszystkie dyplomy wydawane w Polsce przez Szefa Wyszkolenia Israeli Krav Maga Krzysztofa Sawickiego – Centrum Szkolenia Israeli Krav-Maga – dotyczące otrzymanych stopni szkoleniowych, są oryginalne i pochodzą z Izraela, gdzie są zarejestrowane w Israeli Krav Maga Association.

Certyfikaty otrzymanych stopni, certyfikaty ukończonych kursów oraz seminariów szkoleniowych są wydawane przez akredytowanych, oficjalnych przedstawicieli Israeli Krav Maga Association i posiadają zarejestrowany symbol IKMA. Symbol uwiarygodnia wiedzę i jakość otrzymaną przez adresata. Certyfikat poświadczający stopień szkoleniowy podpisany jest przez instruktora, szefa wyszkolenia, a także przez Prezydenta Israeli Krav Maga Association Grandmastera Haima Gidona.

Uprawnioną osobą do przeprowadzania egzaminów szkoleniowych w izraelskim systemie krav maga, wydawania dyplomów i stosownych certyfikatów jest Krzysztof Sawicki – posiadający najwyższe izraelskie kwalifikacje instruktorskie w Polsce.

Krzysztof Sawicki jest pierwszą i jedyną osobą w Polsce, która zdała w Izraelu prestiżowy egzamin na stopień mistrzowski Krav-Maga. Od 1978 roku egzamin ten pomyślnie zaliczyło tylko kilkanaście osób na świecie spoza Izraela.
Krzysztof Sawicki w dowód uznania najwyższej jakości prezentowanych technik oraz taktyk walki został wyróżniony tytułem „official representative of the Israeli Krav Maga Association”

Powyższe znaki są zarejestrowane, prawnie chronione i stanowią gwarancję najwyższej jakości
szkoleń w izraelskim systemie Krav-Maga.
W Polsce jedyną osobą mogącą ich używać zgodnie z prawem jest wyłącznie
Krzysztof Sawicki.