» Policyjne

Israeli Krav Maga – Defensive Tactic System

Israeli Krav Maga jako policyjny system szeroko rozwiniętych taktyk defensywnych dostosowany jest do specyfiki antyterrorystycznych działań policyjnych oraz taktyki i technik interwencji policyjnych. Zakresy programowe na poziomie podstawowym, specjalistycznym i doskonalącym uczone są kompleksowo. Najlepsze efekty szkoleniowe daje odpowiednie systemowe połączenie walki wręcz z taktyką działania interwencyjnego oraz taktyką strzelecką, co warunkuje właściwe wykonywanie podstawowych zadań policyjnych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Policjant uczy się walki wręcz, technik interwencyjnych, władania bronią i innymi środkami przymusu bezpośredniego oraz zachowań obronnych dla skutecznego działania, zgodnie z wymogami prawa.

System jest ciągle rozwijany i weryfikowany w sytuacjach policyjnych i wojskowych zagrożeń w Izraelu. Organem bezpośrednio zaangażowanym we wdrażanie systemu jest m.in.:

  • BASCAM — Israeli Police Operational Fitness Academy,
  • Israel Training Officer David Hasid (2nd dan and IKMA board member)
  • Training Officer Hayam Hakani (2nd dan instructor IKMA)

W Izraelu – państwie, które pozostaje w ciągłym stanie wojny, organizacja IKMA zaangażowana jest w szkolenie instruktorów dla potrzeb Izraelskich Sił Obronnych (IDF, T’sahal), izraelskiego wywiadu, służb bezpieczeństwa oraz Policji Izraelskiej i Straży Granicznej.

Kpt. Krzysztof Sawicki szef szkolenia Israeli Krav Maga w Polsce od ponad 10 lat prowadzi w sektorze MON oraz MSWiA szkolenia specjalistyczne w zakresie m.in. sytuacji wysokiego ryzyka, CQB, walki w bezpośrednim kontakcie, walki nożem, taktyki strzeleckiej. Szkolenia odbywają się min.: dla jednostek specjalnych wojska, Policji, Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, ABW i in. Jako uznany ekspert w zakresie walki wręcz, samoobrony oraz taktyki strzeleckiej w bliskim kontakcie, Krzysztof Sawicki prowadzi kursy i współtworzy programy szkoleniowe dla szkół wyższych oraz ośrodków szkoleniowych wojska i policji (m.in. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Ośrodki Szkolenia Policji oraz dla służb ochrony banków m.in. Straż Bankowa NBP w Warszawie i inne).
Szkolenia z zakresu taktyki i technik posługiwania się bronią palną.

Szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji antyterrorystycznych i policyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej są prowadzone dla mi.n.: grup realizacyjnych wydziałów ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, grup antyterrorystycznych, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Wojska Polskiego.
W celu wszechstronnego przygotowania szkolonych funkcjonariuszy do realizacji zadań interwencyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej mi.n. dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców oraz funkcjonariuszy podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych został powołany Zespół Szkolenia Strzeleckiego i Taktycznego. Jest to międzynarodowy zespół składający się z instruktorów, którzy rekrutowani są m.in. spośród byłych antyterrorystów i szkoleniowców wojska i policji. Wieloletnie doświadczenia zawodowe naszych instruktorów poparte są również nieustannym doskonaleniem swoich umiejętności w kraju i za granicą m.in. w Izraelu i USA, podcas kursów prowadzonych przez najlepszych specjalistów na świecie w dziedzinie działania antyterrorystycznego.

Zobacz niektóre szkolenia:

SWAT – Israeli Tactical Shooting Immediate Rapid Deployment & Counter-Terror Engagement

Ponadto kadra zespołu uczestniczy w tworzeniu programów szkolenia i kreowaniu rozwiązań systemowych zakresu szkolenia strzeleckiego dla wojska i policji.
Sprawne i skuteczne posługiwanie się bronią w ekstremalnych sytuacjach interwencyjnych zapewnia policjantom bezpieczeństwo indywidualne i zespołowe.

Zobacz również szkolenia specjalistyczne >>

Zobacz również szkolenia militarne >>

Wszystkie informacje na temat szkoleń – Krzysztof Sawicki tel. +48 606 949 159 lub centrum@krav-maga.pl