» Kraków

NOWY NABÓR – PAŹDZIERNIK 2020
ZAPISY

UWAGA!
Informujemy, że w Krakowie rozpoczynamy zapisy do nowej grupy początkującej.

Kontakt i zapisy: Szymon Dziębowski tel. 796 137 237

Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Pszczelna 13, (duża sala fitness)
Poniedziałek i Środa 20:30 – 22:00 

Zapraszamy wszystkich chętnych!
 

 

ISRAELI KRAV MAGA ASSOCIATION (IZRAEL) – informacje o organizacji i logo

Israeli Krav Maga Association jest rdzenną i najdłużej działającą izraelską organizacją i najsłynniejszą szkołą krav maga w Izraelu. IKMA jest pierwszą i jedyną szkołą założoną przez Imi Lichtenfelda twórcę Israeli Krav Maga. Prezydentem IKMA i wybranym przez twórcę sukcesorem systemu (zobacz film) jest Grand Master Haim Gidon posiadający najwyższy stopień mistrzowski na swiecie (zobacz belts ranking). Założeniem organizacji jest rozwijanie i rozpowszechnianie systemu w jego oryginalnej, nowoczesnej i pełnej formie.

Oficjalnym reprezentantem IKMA w Polsce jest Krzysztof Sawicki. Prowadzona przez niego grupa instruktorska została całkowicie przeszkolona w Izraelu (zobacz certyfikację).

Krzysztof Sawicki jako pierwszy i jak do tej pory jedyny w Polsce zdobył czarny pas w Izraelu. Jest szefem szkolenia systemu IKM i posiada najwyższy izraelski stopień mistrzowski w Polsce.

Oryginalne logo Israeli Krav Maga Association (IKMA) to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. Informujemy, że logo Israeli Krav Maga Association jest symbolem zastrzeżonym i prawnie chronionym od 1978 roku.

Niestety wiele szkół posługuje się tym logo, najczęściej podrobioną jego wersją wprowadzając w błąd osoby zainteresowane nauką oryginalnego izraelskiego systemu krav maga. Szkoły te uczą własnych interpretacji systemu i nie posiadają akredytacji izraelskich i aktualnych licencji.

Wykaz rekomendowanych szkół na świecie mogących posługiwać się znakiem IKMA znajduje się na oficjalnej izraelskiej stronie: www.kravmagaisraeli.com

W Polsce jedyną osobą, która prawnie może posługiwać się symbolem IKMA jest Krzysztof Sawicki.

Aktualna lista instruktorów uprawnionych do prowadzenia szkoleń Israeli Krav Maga znajduje się wyłącznie na www.Krav-Maga.pl oficjalnym serwisie informacyjnym Israeli Krav Maga Association w Polsce.

Podajemy oficjalny apel Israeli Krav Maga Association (Izrael) odnośnie używania logo IKMA:

„It has come to our attention that some martial arts clubs uses the trademark protected Israeli Krav Maga Association’s symbol without any permission from the Israeli Krav Maga Association. In order to use the symbol of Israeli Krav Maga Association, the instructors should be trained in Israel and learn the techniques of the Israeli Krav Maga associations. These clubs do not represent the techniques taught in the Israeli Krav Maga Association and as a result they mislead the public and use the trademarked symbol illegally. We kindly ask the users of the trademarked `symbol of Israeli Krav Maga Association to take the symbol out of their website.”
Tłumaczenie:

“Doszło do naszej wiadomości, że niektóre kluby sztuk walki używają zastrzeżonego logo ™ Israeli Krav Maga Association bez jakiejkolwiek zgody od IKMA. Aby używać symbolu Israeli Krav Maga instruktorzy powinni być przetrenowani w Izraelu i uczyć technik Israeli Krav Maga Association. Te kluby nie reprezentują technik nauczanych w IKMA i w rezultacie wprowadzają w błąd odbiorców i używają zastrzeżonego symbolu nielegalnie. Uprzejmie prosimy użytkowników zastrzeżonego symbolu Israeli Krav Maga Association o zdjęcie symbolu z ich stron internetowych.”

Źródło: Israeli Krav Maga Association (Izrael), www.kravmagaisraeli.com

Israeli Krav Maga Warszawa jest centralnym ośrodkiem szkolenia w Polsce, kierowanym bezpośrednio przez Krzysztofa Sawickiego szefa szkolenia Israeli Krav Maga Association – Poland.
WARSZAWA KRAV MAGA ISRAELI – CENTRUM SZKOLENIA IKMA

Twój INSTRUKTOR KRAV MAGAAktualny wykaz instruktorów Israeli Krav Maga w Polsce

Licencjonowane kluby Israeli Krav Maga Association w Polsce:

WARSZAWA KRAV MAGA ISRAELI – CENTRUM SZKOLENIA IKMA