» FAQ

 1. Czy Israeli Krav-Maga uwzględnia obrony przed uzbrojonym przeciwnikiem i walkę bronią?
 2. Czy program IKMA uwzględnia walkę w parterze?
 3. Czy Israeli Krav-Maga stosuje system poziomów poprzez pasy lub stopnie?
 4. W jaki sposób są prowadzone treningi?
 5. Czy treningi uwzględniają walkę w pełnym kontakcie?
 6. Czy w Israeli Krav-Maga wymagany jest specjalny ubiór?
1. Czy Israeli Krav-Maga uwzględnia obrony przed uzbrojonym przeciwnikiem i walkę bronią?

Tak, Israeli Krav-Maga jest systemem walki realnej uwzględniającym obrony przeciwko atakom bronią ostrą jak nóż, zbita butelka itp., a także obrony przed kijem, pałką i in. Uczymy również obron przed szantażem bronią palną krótką i długą, a także specyficznych sytuacji wojskowych i terrorystycznych. Uczymy również natychmiastowego wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku w samoobronie a także walki nożem, kijem i taktyki strzeleckiej dostosowanej do zasad sytemu Israeli Krav-Maga.

2. Czy program IKMA uwzględnia walkę w parterze?

Tak, IKMA uwzględnia obszerną pracę w parterze, dostosowaną do zasad Israeli Krav-Maga, które mówią o szybkim obezwładnieniu lub neutralizacji przeciwnika. Inaczej mówiąc, adept Israeli Krav-Maga nie uczy się kończyć walki w momencie przerwania, lub odklepania jej przez przeciwnika na zasadach sportowych. Adept Israeli Krav-Maga doprowadza do uszkodzenia lub nawet złamania stawu, bądź innej formy neutralizacji przeciwnika w celu zakończenia konfrontacji. Takie sytuacje oraz zagadnienia prawne z tym związane, są ważnymi elementami szkoleniowymi. Osoba broniąca się, nie może przekroczyć niezbędnej granicy poziomu siły oraz użyć nadmiernych środków niezbędnych do przerwania ataku, natomiast odpowiedź w walce osoby broniącej się musi być adekwatna, i dostosowana do zagrożenia. Zagadnienie to jest bardzo obszernym tematem, a obowiązkiem osoby broniącej się, jest wiedza o tym, dokąd sięgają owe granice obrony koniecznej.

3. Czy Israeli Krav-Maga stosuje system poziomów poprzez pasy lub stopnie?

Tak, od 1978 r w Izraelu są używane pasy. Pasy zostały wprowadzone przez Imi Lichtenfelda twórcę systemu Israeli Krav-Maga i założyciela IKMA. Pasy zgodnie z wolą Imiego są stosowane nadal w IKMA. Wyróżniamy stopnie uczniowskie i mistrzowskie.

 1. Żółty pas
 2. Pomarańczowy pas
 3. Zielony pas
 4. Niebieski pas
 5. Brązowy pas
 6. Czarny pas dan 1 do 10

IKMA jako nadrzędny ośrodek szkoleniowy i metodyczny w Izraelu i na świecie nie uznaje stopni wydawanych przez inne organizacje krav maga, z uwagi na bardzo duże różnice programowe. Osoba chcąca zweryfikować swój poziom wyszkolenia musi rozpocząć edukację w systemie Israeli Krav Maga i ropocząć weryfikację od najniższego poziomu żółtego pasa. Dotyczy to w szczególności osób posiadających stopnie mistrzowskie w innych systemach krav maga.

Z uwagi na ciągły rozwój systemu i utrzymywanie wysokich standardów, podobne zasady obowiązują studentów, instruktorów i czarne pasy IKMA tzn. osoba zdająca na pas pomarańczowy musi ponownie odświeżyć egzamin na pas żółty i wykazać się większą biegłością w technikach na tym poziomie. Dotyczy to również promocji na stopnie mistrzowskie, gdzie adept musi ponownie wykazać się znajomością materiału ze wszystkich stopni szkoleniowych poczynając od żółtego pasa na poziomie mistrzowskim. Egzaminy są ciężkie i wymagają dobrego przygotowania kondycyjnego.

Więcej na temat stopni szkoleniowych oraz rankingu najwyższych stopni mistrzowskich na świecie znajdziesz w dziale “Belts Ranking”

4. W jaki sposób są prowadzone treningi?

W Polsce treningi Israeli Krav-Maga przeważnie trwają od jednej do dwóch godzin, zazwyczaj jest to półtorej godziny. Standardowy program to dwie jednostki treningowe w tygodniu. Niemniej jednak wielokrotnie treningi prowadzone są codziennie. W związku z tym istnieje możliwość podjęcia bardzo intensywnego szkolenia, obejmującego nawet 5 lub więcej jednostek treningowych w tygodniu. Odbywają się również regularne szkolenia weekendowe, które trwają od 3 do 6 godzin, a niekiedy dłużej oraz kilkudniowe, intensywne zgrupowania treningowe w różnych rejonach Polski. Zależy to od tego, co jest realizowane na treningu i jaka jest jego intensywność – wypływająca z toku szkoleniowego. Dwa, trzy razy w roku odbywają się obozy szkoleniowe letnie, zimowe i jesienne. Organizowane są również staże i seminaria z najlepszymi szkoleniowcami z Izraela. Prowadzimy także zaawansowane szkolenia instruktorskie, oraz cyklicznie dla studentów i instruktorów organizujemy specjalne kursy Israeli Krav-Maga w Izraelu.

W Izraelu, przeciętny adept Israeli Krav-Maga ćwiczy ok. 4-6 godzin tygodniowo. W centrum szkolenia IKMA w Netanii. Typowy trening wygląda następująco: treningi rozpoczynają się od rozgrzewki obejmującej wszystkie aspekty psychomotoryczne łącznie z rozciąganiem ciała. Potem rozpoczyna się część szkoleniowa poświęcona walce i samoobronie. Wielki Mistrz Haim Gidon wraz z seniorską kadrą instruktorską demonstruje techniki walki z pełną dynamiką i realizmem. Następnie techniki ćwiczą uczniowie, a jeśli konkretne pytanie podczas treningu zwróci uwagę instruktora prowadzącego, chwilowo przerywa ćwiczenie, aby móc dostarczyć dodatkowych sprostowań i wyjaśnień.

5. Czy treningi uwzględniają walkę w pełnym kontakcie?

Tak i nie. Ze względu na specyfikę systemu jest wiele form walk treningowych. Uczymy walk treningowych od lekkiego do pełnego kontaktu w zależności od zaawansowania grupy. Część z nich obejmuje walkę w pełnym kontakcie. Jednak, ze względu na swój charakter, Israeli Krav-Maga musi być ćwiczona również w kontrolowanych warunkach. Uderzenia wyprowadzane we wrażliwe miejsca ciała, które są podstawą kontrataku w Israeli Krav-Maga, muszą być ćwiczone z zachowaniem ostrożności podczas wykonywania tych technik, np.: uderzenia w strefę kroku, gardła oraz oczy. Wykorzystujemy wówczas kontrolowane sparingi z ochraniaczami. Także walki w parterze są integralną częścią harmonogramu Israeli Krav-Maga. Zaawansowani uczniowie regularnie uczestniczą w sparingach. Instruktorzy Israeli Krav-Maga podkreślają dwie zasady: (1) w walce nie ma zasad i (2) podczas treningu należy dbać o bezpieczeństwo własne oraz partnera.

6. Czy w Israeli Krav-Maga wymagany jest specjalny ubiór?

Nie, Israeli Krav-Maga jest nowoczesnym systemem walki i samoobrony. Ubiór treningowy zatem nie jest dostosowany do tradycji ubioru wschodnich sztuk walki. Ubiór treningowy dostosowywany jest do celów szkoleniowych. Stosujemy zatem zarówno ubrania codziennego użytku, szczególnie w treningach scenariuszowych, tak byś mógł sprawdzić jakie możliwości daje Ci Twoje ubranie. W treningach dla jednostek specjalnych wojska lub policji wykorzystujemy regularne umundurowanie i uzbrojenie. W walkach, ze względu na niską wytrzymałość ubrań codziennego użytku, stosujemy również formułę walki z gi (tzn. w plecionkach), oraz bez gi podkreślającą pracę bez wykorzystania ubioru. Ćwiczymy w obuwiu jak i bez. Jednakże zazwyczaj do stałych treningów zalecany jest lekki strój treningowy tzn.: lekkie buty sportowe, t-shirt i długie spodnie dające komfort ćwiczenia. Używamy również ochraniaczy na strefę kroku, ochraniaczy na piszczele i in. w zależności od zaawansowania grupy.