» Imi Lichtenfeld twórca Israeli Krav Maga – Imi System i założyciel IKMA

Założyciel Israeli Krav Maga, Imi Lichtenfeld urodził się w Budapeszcie 25 maja 1910 r. w rodzinie żydowskiej. Imi spędził swoją młodość w Bratysławie (Presburg). Treningi rozpoczął gdy miał 10 lat. Imi wywalczył tytuły mistrzowskie w boksie oraz był ekspertem w judo i ju-jutsu. Przed wybuchem II Wojny Światowej był przywódcą nieformalnej grupy składającej się z zapaśników, bokserów i ciężarowców, która w przedwojennej Bratysławie stoczyła wiele krwawych starć ulicznych z faszystowskimi grupami w obronie dzielnicy żydowskiej. Wyemigrował do Palestyny, by walczyć na wielu frontach.
W 1942 r., Imi dołączył do organizacji „PALMAH” jako instruktor walki wręcz, po czym przyłączył się do organizacji „HAGANA”, która była zalążkiem armii izraelskiej.

Czytaj więcej na stronie poświęconej IMIEMU LICHTENFELDOWI…