» Szkolenia dla WSOWL we Wrocławiu

Szef wyszkolenia Israeli Krav Maga na Polskę Krzysztof Sawicki prowadzi w całej Polsce cykl szkoleń specjalistycznych dla wojska i służb mundurowych. Tematyka zajęć związana jest z kompleksowym wykorzystaniem walki wręcz, samoobrony i taktyki strzeleckiej.

Szkolenia prowadzone przez Krzysztofa Sawickiego są m.in. w Biurze Ochrony Rządu w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej i in.

Referencje dla Krzysztofa Sawickiego dotyczące prowadzenia szkoleń specjalistycznych

Wszelkie pytania związane ze szkoleniami specjalistycznymi prosimy kierować na adres mailowy centrum@krav-maga.pl.